Zawiadomienie


Szanowni Państwo
w związku z końcem kadencji organów Fundacji (Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu) działając w oparciu § 11 Statutu Fundacji im. Dra Jerzego Masiora zapraszam osoby zasłużone dla Fundacji, którzy swoją ofiarnością przyczynili się do wzrostu prestiżu lub do pomnożenia majątku Fundacji na zebranie, w celu wyboru Rady Fundacji, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Fundacji na kolejną kadencję.
Zebranie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2017 r. (sobota) o godz. 14:00
Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu, Al. Wolności 23.


W imieniu Zarządu Fundacji
Józef Kaczmarczyk