Wiesława Badyda Mysłakowska – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Asystent Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu ZUS -  Instytut Zdrowia Człowieka - Sanatorium Muszyna
Nauczyciel  w Policealnej Szkole Służb Medycznych w Nowym Targu
Przez wiele lat asystentka na Oddz. Rehabilitacji w O.P.N. Fundacji Ojca Pio w Stróżach; właścicielka sklepu medyczno - rehabilitacyjnego w Nowym Sączu.

Absolwentka rehabilitacji w PWSZ w Nowym Targu,
Studia magisterskie na Uniwersytecie w Rzeszowie - Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii
Ukończone Studia podyplomowe – „Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” oraz „Przygotowanie Pedagogiczne”  w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
„Fizjoterapia  – Diagnostyka i Terapia Manualna” w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia
Obecnie - Studia doktoranckie - Akademia Wychowania Fizycznego w  Katowicach
                   
Posiada szereg umiejętności potwierdzonych certyfikatami m.in.:

„Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania NLPZ – kryteria wyboru” - Polskie Towarzystwo    Medycyny Rodzinnej – Zakład Farmakologii klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ Kraków)

“Metoda PNF(Basic)” - NS Capital Group

„Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej - Polskie Towarzystwo Rehabilitacji>

„Rola fizjoterapii, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego w profilaktyce zdrowia” –
Podhalańska PWSZ w Nowym Targu

„Nowe metody klinometryczne w fizjoterapii” VI KN katedry Fizjoterapii WSZiA w Zamościu
„Wprowadzenie do medycyny osteopatycznej „ - Akademia Osteopatii we Wrocławiu)

Publikacje:

„Postępowanie rehabilitacyjne po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego’’
„ Zdrowie i jego uwarunkowania” red. D. Mucha, HR. Zięba PPWSZ, Nowy Targ 2011
„Efekty rehabilitacji pacjentów z bólami dolnego odcinka kręgosłupa leczonych w ramach prewencji rentowej ZUS’’

Posiada zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole, cechuje ją łatwość w nawiązywaniu kontaktów, pozyskiwanie ludzi i wykorzystanie ich zdolności do realizacji zadań. Zawsze wprowadza dobra atmosferę w zespole.
Od 2004 pełni funkcję Członka Zarządu Fundacji im. dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu, która wspiera talenty artystyczne.

 

an_wie@op.pl