Joanna Waligóra
Beata Smaga
Małgorzata Świętoń
Katarzyna Kaczmarczyk
Anna Mika
Julia Kaczmarczyk
Grzegorz Mika
Mikołaj Kaczmarczyk
Klaudia Kulak
Natalia Białoń
Alina Cempa
Paulina Kaczmarczyk

Wiktoria Wieczorek
Renata Rumin
Ewa Oświęcimka
Maciej Kotarba
Joanna Golubska
Rita Słowik
Kinga Kunz
Martyna Jabłońska
Sylwia Szkaradek
Kacper Dąbrowski
Anna Gomulec
Kinga Zięba
Alina Gargula

Wolontariusze Fundacji