Skwer im. Dra Jerzego Masiora


Na wniosek Zarządu i Rady Fundacji im. Dra Jerzego Masiora Rada Miasta Nowego Sącza nadała imię Dra Jerzego Masiora skwerowi nad rzeką Kamienicą u zbiegu ulic Tarnowskiej, Paderewskiego i Kraszewskiego.

Miejsce to będzie przypominać o znanym i zasłużonym doktorze medycyny, albowiem Jerzy Masior to człowiek nieprzeciętny, który poświecił wiele czasu i pracy oraz swoich zdolności ludziom tego miasta. To dobra i ze wszech miar zasadna decyzja Rady Miasta, a przede wszystkim znakomita forma upamiętnienia.

Postać Doktora Masiora jest wciąż żywa w pamięci wielu Nowosądeczan, którzy zetknęli się z nim jako oddanym lekarzem, zaangażowanym w sprawy mieszkańców radnym miejskim, barw-nym przewodnikiem po Lwowie, wychowawcą i nauczycielem kadr medycznych, komandorem Yacht Clubu PTTK Beskid, animatorem życia kulturalnego, twórcą spektakli poetyckich i muzycznych. Obrazy Jerzego Masiora zdobią wiele sądeckich domów, a jego poetyckie teksty, z muzyką Aleksandra Porzucka, rozbrzmiewają na wielu imprezach artystycznych, organizowanych nie tylko w Nowym Sączu, niejednokrotnie służąc promocji naszej Małej Ojczyzny w kraju i na świecie.

Każde jego działanie było powodowane ogromną miłością do człowieka i ziemi sądeckiej. Sam kiedyś tak powiedział o sobie: „Nie pochodzę z terenów nowosądeckiego, a przecież jest to moja niemal rodzinna ziemia z wyboru serca, z przyjaźni do ludzi jakich nigdzie indziej nie spotkałem, z tej niepowtarzalnej atmosfery, bez której nie umiem żyć.” Można sądzić, że jako Lwowianin – serdeczny i otwarty drugi Lwów odnalazł w Nowym Sączu.

Inf. Zarząd Fundacji