Wybrano nowe władze Fundacji im. Dra Jerzego Masiora.
Józef Kaczmarczyk został ponownie Prezesem Zarządu Fundacji.


Osoby zasłużone dla Fundacji, które swoją ofiarnością przyczyniły się do wzrostu prestiżu lub do pomnożenia majątku Fundacji spotkały się w sobotę 28 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury, aby dokonać wyboru Rady Fundacji, a następnie Komisji Rewizyjnej i Zarządu Fundacji na kolejną kadencję.
Warto podkreślić, że kandydowanie i wybór władz Fundacji jest przywilejem dobroczyńców i jednocześnie stanowi otwarcie na nowe osoby, którym działalność społeczna, a szczególnie rozumienie potrzeby wspierania rozwoju młodych artystów leży na sercu.
Nowo wybrana Rada Fundacji:
Jakub Bulzak - przewodniczący
Andrzej Mysłakowski - z-ca przewodniczącego
Justyna Jajko
Jan Kożuch
Wiesław Słyś
Wojciech Szpineter
Janusz Stettner
Julia Kaczmarczyk
Jan Puchała
Nowa Rada Fundacji - 2017
Rada Fundacji powołała Zarząd Fundacji na 5 letnią kadencję oraz Komisję Rewizyjną (organ nadzoru) wybrany na 3 letnia kadencję.
Józef Kaczmarczyk został ponownie Prezesem Zarządu Fundacji im. Dra Jerzego Masiora. W zarządzie Fundacji funkcje pełnić będą ponadto:
Wiesława Badyda Mysłakowska - I wiceprezes
Andrzej Pancerz - II wiceprezes
Mikołaj Kaczmarczyk - członek zarządu
Noway Zarząd Fundacji - 2017

Skład Komisji Rewizyjnej wybranej na lata 2017-2019 stanowią:
Wiesław Słyś - przewodniczący
Jan Kożuch - z-ca przewodniczącego
Jan Puchała - członek komisji

Inf. Zarząd Fundacji

DSC_0004int DSC_0006int DSC_0035int DSC_0040int Obrady 1 Obrady 2 Obrady 3 Obrady 4 Obrady 5 Obrady 6 Obrady 7 Obrady 8 Obrady 9 Obrady 10 Obrady 11 Obrady 12 Rada_Fundacji_2017 Zarzad_Fundacji_2017