Nowa Rada Fundacji i Komisja Rewizyjna


Podczas zebrania Dobroczyńców Fundacji w dniu 10 lutego 2014 r. wybrana została Rada Fundacji i Komisja Rewizyjna na lata 2014 - 2016. Zgodnie ze statutem Członkowie Rady wybierani są spośród założycieli oraz osób zasłużonych dla Fundacji, którzy swą ofiarnością przyczynili się do wzrostu prestiżu lub do pomnożenia majątku Fundacji.

Aktualny skład Rady:

Jakub Bulzak – przewodniczący
Wiesław Słyś – wieceprzewodniczący
Justyna Jajko
Jan Chrostowski
Andrzej Pancerz
Wojciech Szpineter
Aleksander Porzucek
Julia Kaczmarczyk
Jan Kożuch

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Pancerz – przewodniczący
Jan Chrostowski
Wojciech Szpineter

Prezes Fundacji serdecznie podziękował wszystkim członkom Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej, którzy wypełniali społecznie swoje zadania w minionej kadencji. Jednocześnie pogratulował Dobroczyńcom Fundacji wyboru i życzył pomyślności oraz dużo satysfakcji z podejmowanych działań na rzecz wspierania talentów artystycznych. Warto nadmienić, że Fundacja w tym roku obchodzi 10 lecie działalności.

JK

Fotorelacja z zebrania - R. Bestyński:

Wybór nowej Rady Fundacji
Wybór nowej Rady Fundacji
Wybór nowej Rady Fundacji
Wybór nowej Rady Fundacji
Wybór nowej Rady Fundacji
Wybór nowej Rady Fundacji
Wybór nowej Rady Fundacji
Wybór nowej Rady Fundacji
Wybór nowej Rady Fundacji
Wybór nowej Rady Fundacji
Wybór nowej Rady Fundacji
Wybór nowej Rady Fundacji