Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

Oświadczenie Zarządu i Rady Fundacji im. Dra Jerzego Masiora


 

Szanowni Państwo,
Zarząd i Rada Fundacji im. Dra Jerzego Masiora serdecznie dziękuję wszystkim, którym leży na sercu upamiętnienie wybitnej i zasłużonej dla Nowego Sącza postaci, jaką niewątpliwie jest dr Jerzy Masior.

Dziękujemy Sądeczanom, a szczególnie mieszkańcom Przetakówki, którzy tak licznie poparli swoimi podpisami wniosek o nadanie imienia Dra Jerzego Masiora dla ronda, wybudowanego w miejscu mostu na rzece Łubinka, który od 2006 r. nosił taką właśnie nazwę. Podziękowania kierujemy również do Radnych, inicjatorów projektu Uchwały o nadaniu imienia dra Jerzego Masiora dla ronda, a także mediów, szczególnie do Redakcji Gazety Krakowskiej oraz portali internetowych sadeczanin.info i sacz.in, za szerokie i rzetelne przedstawianie sprawy.
Państwa postawa i zaangażowanie pozwala nam wierzyć, że pamięć o Doktorze nigdy w Nowym Sączu nie zaginie.

Biorąc pod uwagę sposób załatwienia wniosków Fundacji o użyczenie lokalu dla potrzeb Centrum Wspierania Utalentowanej Artystycznie Młodzieży, jak i w sprawie patronatu dla ronda, a także ostatnie, medialne pouczanie Fundacji przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, nie chcąc dopuszczać do naruszenia pamięci dr Jerzego Masiora, postanowiliśmy, iż do końca obecnej kadencji samorządu lokalnego, Fundacja nie będzie składać kolejnych wniosków, próśb i apeli do Rady Miasta i Prezydenta Miasta Nowego Sącza o godne upamiętnienie tej wybitnej postaci.

Dr Jerzy Masior całym sercem i siłami oddany był sprawom ludzi. Każde jego działanie było powodowane ogromna miłością do człowieka i ziemi sądeckiej. Sam kiedyś tak powiedział o sobie: „Nie pochodzę z terenów nowosądeckiego, a przecież jest to moja niemal rodzinna ziemia z wyboru serca, z przyjaźni do ludzi jakich nigdzie indziej nie spotkałem, z tej niepowtarzalnej atmosfery, bez której nie umiem żyć.” Można sądzić, że jako Lwowianin – serdeczny, otwarty drugi Lwów odnalazł w Nowym Sączu.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze działania.

Z wyrazami szacunku
Józef Kaczmarczyk - Prezes Zarządu Fundacji
Jakub Bulzak - Przewodniczący Rady Fundacji

Nowy Sącz, 14 września 2016 r.O sprawie pisali m.in.:

http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/nowy-sacz/a/nowy-sacz-rondo-im-sw-jana-pawla-ii-zamiast-dr-masiora-wideo,10624021/

http://www.sacz.in/wydarzenia/news;fundacja-im-dra-masiora-dziekuje-za-wsparcie,32848.html 

>http://sacz.in/wydarzenia/news;rondu-przy-obwodnicy-polnocnej-bedzie-w-koncu-patronowal-dr-jerzy-masior,32786.html

>http://www.sacz.in/wydarzenia;zamiast-ronda-im-dra-masiora-rondo-jana-pawla-ii,32814.html

>http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/nowy-sacz/nowy-sacz-patronem-ronda-u-zbiegu-ulic-tarnowskiej-i-witosa-bedzie-sw-jan-pawel-ii/

>http://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/%C5%9Bw-jan-pawe%C5%82-ii-b%C4%99dzie-patronem-nowego-ronda-przy-obwodnicy-p%C3%B3%C5%82nocnej

>https://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/doktor-masior-w-%E2%80%9Ezamra%C5%BCarce%E2%80%9D-bo%C5%BCeny-jawor