Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

Sądeczanie wśród Laureatów Konkursu Finałowego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Lwowskiej i ,,Bałaku" Lwowskiego w KrakowieZakończył się Ogólnopolski Festiwal Piosenki Lwowskiej i ,,Bałaku" Lwowskiego w Krakowie organizowany corocznie przez Fundację Ocalenia Kultury Kresowej ,,Chawira” . W tym roku Nowy Sącz reprezentowały utalentowane młode śpiewaczki: Anna Kożuch, która zaśpiewała: „Lwowskie sny” i „Pieśń do matki Boskiej Łaskawej” - muz. Aleksander Porzucek, sł. Jerzy Masior. Weronika Poremba zaśpiewała „Byłam we Lwowie” oraz „Babcia z Łyczakowa” - muz. Aleksander Porzucek, sł. Jerzy Masior. Wiktoria Tracz zaśpiewała „Jest takie miasto co zwie się Lwów” - muzyka Włodzimierz Korcz, autor tekstu nieznany. Wiktorii akompaniował na fortepianie Jarosław Wygoda. Słowa uznania należą się dla Aleksandra Porzucka, który nie tylko aranżował piosenki i akompaniował na fortepianie Ani i Weronice na wszystkich etapach konkursu, ale także wziął na siebie trud przygotowania ich do występów konkursowych.

Wyróżnienia w Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Lwowskiej i ,,Bałaku" Lwowskiego, otrzymały Weronika Poremba oraz Wiktoria Tracz z Nowego Sącza i one również wystąpiły w Koncercie Galowym który odbył się 15 września 2013 r. godz. 17:00 w Sala im. St. Wyspiańskiego PWST w Krakowie ul. Straszewskiego 22.

Specjalną nagrodę dla najbardziej utalentowanego najmłodszego uczestnika konkursu od Prezesa Fundacji im. dra Jerzego Masiora z Nowego Sącza otrzymała Karolina Łuksza z Krakowa. Warto nadmienić, iż fundowanie nagród w konkursach i festiwalach związanych z kultywowaniem tradycji wywodzących się z terenów kresów wschodnich jest jednym z celów statutowych fundacji.

Miłą niespodzianką było także wyróżnienie w kategorii osób dorosłych, które otrzymał Witold Gróbarczyk z Nowego Sącza. Wystąpił także w Koncercie Galowym i zaśpiewał przebojowo „Pieśń o Ułanach Jazłowieckich” – słowa Jerzy Masior, aranżacja Aleksander Porzucek. Witold Gróbarczyk wykonywał ten utwór w spektaklu telewizyjnym „Jeszcze wczoraj jeszcze dziś” (nagrywanym jeszcze za życia dr Jerzego Masiora przez Telewizję Kraków)

Prezes Fundacji im. dra Jerzego Masiora Józef Kaczmarczyk serdecznie gratuluje wyróżnionym, a także wyraża zadowolenie i podziękowanie dla wszystkich tych uczestników Festiwalu Piosenki Lwowskiej i ,,Bałaku" Lwowskiego w Krakowie ( a było ich naprawdę wielu), którzy wybrali swoje piosenki konkursowe do słów Jerzego Masiora i coraz częściej je śpiewają. Jest to naturalną i bardzo piękną formą upamiętniania Patrona Fundacji dra Jerzego Masiora.