Magdalena Pikuła Laureatką Nagrody im. Dra Jerzego Masiora A.D. 2017.Koncert Galowy połączony z wręczeniem  Nagrody im. Dra Jerzego Masiora, poprowadzony swobodnie a profesjonalnie przez Julię Kaczmarczyk i Jakuba Bulzaka, zorganizowano
w dniu 9 grudnia 2017 r. w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.

Po powitaniu wszystkich gości,  w szczególności: darczyńców, wspierających cele fundacji i patronów  medialnych prowadzący koncert nawiązali do idei Nagrody im. Dra Jerzego Masiora i przypomnieli o plebiscycie na Laureata Publiczności, losowaniu i aukcji obrazu autorstwa Jerzego Masiora.
Następnie kilka słów poświęcono historii nagrody, a publiczność miała okazję oglądnąć prezentację z plejadą Laureatów z lat poprzednich (Kinga Pancerz, Klaudia Ziajkowicz, Eliza Safjan, Tomasz Więcek, Mateusz Bieryt, Ilona Klimek, Michał Ziomek, Wiktoria Tracz i Izabela Szafrańska, Małgorzata Wygoda)

Warto nadmienić, że Nagroda im. Dra Jerzego Masiora przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne młodych Sądeczan (do 25 lat). Chcemy honorować osoby posiadającą szczególny talent artystyczny, których sukcesy promują Nowy Sącz w Polsce i świecie. W ten sposób realizowany jest jeden z celów statutowych Fundacji im. Dra Jerzego Masiora. Jest to także okazja do odkrywania uzdolnionych osób działających w małych środowiskach, które dzięki nominowaniu do nagrody zyskują zasłużone uznanie i okazję do zaprezentowania się publiczności. Nagroda trafiać ma do osób zajmujących się muzyką, tańcem, sztukami plastycznymi, teatrem, filmem, literaturą, fotografią i innymi dziedzinami sztuki. Nagroda przyznawana jest za konkretne dokonania indywidualne lub zespołowe w danym roku.

Goście wypełniający szczelnie salę im. Romana Sichrawy w MCK Sokół przez dwie godziny podziwiali prezentacje multimedialne i występy nominowanych do nagrody młodych artystów.

Przypomnijmy ze Kapituła w składzie: Piotr Gryźlak (przewodniczący), Anna Totoń, Kazimierz Twardowski, Wojciech Szpineter, Janusz Michalik, Józef Kaczmarczyk oraz Andrzej Mysłakowski nominowała do nagrody 7 osób.
Decyzją Kapituły Nominację do Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2017 otrzymali:
Zuzanna Homoncik, Irena Michalska, Marcelina Pietruszka, Magdalena Pikuła, Justyna Sokulska, Karol Lis, Michał Zięba.

Z grona nominowanych do nagrody jako pierwsza zaprezentowała się Magdalena Pikuła w programie: G. F. Haendel - aria Kleopatry "Da tempeste il legno infranto" z opery "Juliusz Cezar" oraz Benjamin Britten - aria Titanii "Be kind and corteous" z opery "Sen nocy letniej"
przy fortepianie Marzena Pikuła.
Po niej swój talent plastyczny pokazała Justyna Sokulska  - jej prace plastyczne wystawione były przed wejściem do sali koncertowej, a Justyna dodatkowo zaśpiewała i zagrała na gitarze  "Jambalaya" Carpenters.
Następnie zaprezentowała się nominowana do nagrody Zuzanna Homoncik. Wykonała na fortepianie Yoshinao Nakada „Etiude Allegro”  i „Fantazja na strunach jesieni” Grzegorza Miśkiewicza. Wykonanie podobało się publiczności bo jak się później okazało, licznie zgromadzona publiczność nagrodziła ją nie tylko oklaskami, ale także przyznaną Nagrodą Publiczności.
Nominowany do nagrody Michał Zięba,  na akordeonie najpierw zagrał Sonatę K162 - Domenico Scarlatti, a następnie brawurowo wykonał Lot Ponad Czasem (Flight Beyond the Time) Petri Makkonena.                                               
Po kolejnej prezentacji multimedialnej i  informacji o  nominowanym na scenę poproszony został (podobnie jak każdy wykonawca) Karol Lis ( malarstwo, grafika, fotografia) - jego prace plastyczne można było podziwiać przed wejściem do sali koncertowej. Dodatkowo Karol Lis zaprezentował film przybliżający jego osobę i działalność artystyczną.
Następnie publiczność oklaskiwała najmłodszą wykonawczynię Marcelinę Pietruszkę, która na fortepianie zagrała: Nocturn no20 in C minor    FryderykaChopina  oraz Miniatury - Burlesque    Romualda Twardowkiego. 
Plejadę nominowanych zamknęła Irena Michalska wykonując piosenkę „Popular” z musicalu Wicked oraz z lwowskim akcentem „Ta co pan buja” muz. Juliusz Gabel, sł. Emanuel Schlechter - akompaniował Marcin Sarna.                                                                                                                  
Decyzję Kapituły przedstawił jej przewodniczący  Piotr Gryźlak, podkreślając jednocześnie różnorodność talentów i wysokie osiągnięcia wszystkich 7 nominowanych do Nagrody.
Laureatem Nagrody im. Dra Jerzego Masiora A.D.2017 została Magdalena Pikuła. Należy nadmienić, że Nagroda im. Dra Jerzego Masiora to nie tyko prestiż, ale i wsparcie finansowe. Nagrodę (stypendium w wysokości  2 tys. zł) wręczył Prezes Zarządu Fundacji Józef Kaczmarczyk.

Zostały także wręczone trzy nagrody indywidualne dla nominowanych Karola Lisa, Ireny Michalskiej i Michała Zięby, ufundowane przez Starostę Nowosądeckiego Marka Pławiaka

Emocjonujący przebieg miała aukcja obrazu namalowanego przez dra Jerzego Masiora
(akwarela z podpisem: J. Masior 96) w roku 725-lecia Nowego Sącza. Ostatecznie posiadaczem obrazu za wylicytowana kwotę 725 zł został Pan Adam B. Kwota ta zasili konto fundacji i pozwoli wesprzeć kolejnych młodych artystów.

Bardzo miłym momentem było również wręczenie kolejnej nagrody indywidualnej - piękna płaskorzeźba „Anioł”, przekazana przez znaną artystkę Bożenę Dudek-Olszewską trafiła do najmłodszej artystki Marceliny Pietruszki.

W plebiscycie na laureata publiczności największą liczbę głosów uzyskała Zuzanna Homoncik, która ujęła widownię grą na fortepianie. Nagrodę publiczności (power bank) ufundował Poseł na Sejm RP Piotr Naimski.
Wszyscy nominowani otrzymali kwiaty i upominki, od Fundacji, od Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka – (wręczał z-ca Prezydenta Wojciech Piech), Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka i od Dyrektora MCK Sokół Antoniego Malczaka.

W przeprowadzonym losowaniu obrazu J. Masiora szczęście dopisało Pani Magdalenie Czop z Marcinkowic, do której trafiła akwarela „Droga polna na Brusno - Wrzosowisko”i Pani Małgorzacie Belskiej z Nowego Sącza - akwarela „Stadnina koni” – J.Masior 98.
Serdecznie gratulujemy szczęśliwcom –  jednocześnie informujemy, że wszystkie środki uzyskane z tego tytułu przeznaczone są na wsparcie rozwoju talentów artystycznych.

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora serdecznie dziękuje firmom:
TECHNOBUD Nowy Sącz, Flexergis Sp. z o.o., DAKO, PROXIMA S.C. Benedykt Polański, Dorota Polańska, EuroSERWIS Janusz Mucha, Dworek Noce i Dnie, OSM Nowy Sącz,  G.M., ZETTRANSPORT, Buchalter, Lesko Sp. z o.o.
za wsparcie organizacji Koncertu Galowego i systematyczne przyczynianie się rozwoju młodych utalentowanych artystów.   Podziękowania składamy patronom medialnym: RDN Nowy Sącz, Gazecie Krakowskiej, DTS, a także Telewizji NTV za promowanie talentów artystycznych.

Gorąco dziękujemy Kapitule Nagrody z jej przewodniczącym Piotrem Gryźlakiem na czele oraz naszym wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w realizację koncertu.

Podziękowanie i słowa uznania kierujemy także do Dyrektora MCK „Sokół” Antoniego Malczaka, jak również do kierującego Pracownią Audiowizualną Maksymiliana Zięby oraz Krzysztofa Pazgana i Wojciecha Klimczaka, których profesjonalizm w działaniu oraz zaangażowanie sprawiło, że koncert nabrał ciekawszej formy. Ponadto, dziękujemy Panu Andrzejowi Tamioło i Robertowi Bestyńskiemu za wykonanie i przekazanie zdjęć z koncertu.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem sprawował Marek Pławiak - Starosta Nowosądecki i  Ryszard Nowak - Prezydent Miasta Nowego Sącza.

W tym roku Fundacja wręczyła Nagrodę już po raz jedenasty, można więc powiedzieć, że wręczanie corocznej Nagrody im. Dra Jerzego Masiora za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym staje się tradycją w Nowym Sączu.

 Józef Kaczmarczyk

 

relacje naszych patronów medialnych:

Gazeta Krakowska

Radio RDN

Dobry Tygodnik Sądecki

NaszeMiasto.pl

galowy2017_001 galowy2017_002 galowy2017_003 galowy2017_004 galowy2017_005 galowy2017_006 galowy2017_007 galowy2017_008 galowy2017_009 galowy2017_010 galowy2017_011 galowy2017_012 galowy2017_013 galowy2017_014 galowy2017_015 galowy2017_016 galowy2017_017 galowy2017_018 galowy2017_019 galowy2017_020 galowy2017_021 galowy2017_022 galowy2017_023 galowy2017_024 galowy2017_025 galowy2017_026 galowy2017_027 galowy2017_028 galowy2017_029 galowy2017_030 galowy2017_031 galowy2017_032 galowy2017_033 galowy2017_034 galowy2017_035 galowy2017_036 galowy2017_037 galowy2017_038 galowy2017_039 galowy2017_040 galowy2017_041 galowy2017_042 galowy2017_043 galowy2017_044 galowy2017_045 galowy2017_046 galowy2017_047 galowy2017_048 galowy2017_049 galowy2017_050 galowy2017_051 galowy2017_052 galowy2017_053 galowy2017_054 galowy2017_055 galowy2017_056 galowy2017_057 galowy2017_058 galowy2017_059 galowy2017_060 galowy2017_061 galowy2017_062 galowy2017_063