Zgłoszenia do Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2016 r.Ruszyły przygotowania do Koncertu Galowego i wręczenia Nagrody im Dra Jerzego Masiora 2016.

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora wręczy już po raz dziesiąty młodemu artyście (w wieku do 25 lat) nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym. Nagroda przyznawana jest za konkretne dokonania kandydata (indywidualne lub zespołowe) w zakresie muzyki, plastyki, twórczości literackiej, teatralnej, filmowej albo innej dziedziny sztuki, która w opinii wnioskodawcy zasługuje na to szczególne wyróżnienie.

Podstawowym kryterium wyłonienia Nominowanych i Laureata Nagrody jest ocena dokonań artystycznych kandydata. Ogłoszenie decyzji Kapituły oraz wręczenie Nagrody AD 2016 nastąpi podczas Koncertu Galowego w sali MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w dniu 10 grudnia 2016 r.

Podczas tego szczególnego koncertu zaprezentują się Nominowani do Nagrody    i Laureat. Przewidziano także dodatkowe atrakcje (m.in. występ gościa specjalnego, wybór laureata publiczności).

 

Dotychczasowi Laureaci Nagrody to: Kinga Pancerz, Klaudia Ziajkowicz, Eliza Safjan, Ilona Klimek, Mateusz Bieryt, Tomasz Więcek, Michał Ziomek i Wiktoria Tracz, Izabela Szafrańska.

 

Kandydatów do Nagrody może zgłaszać każdy, wysyłając

  • wypełniony wniosek  (do pobrania poniżej) na adres: kontakt@fundacjajm.pl
  • Termin składania wniosków upływa 19 listopada 2016 r.
  • Formularz wniosku można pobrać ze strony www.fundacjajm.pl lub   otrzymać w biurze Fundacji: Nowy Sącz, ul. Tarnowska 25

 Dodatkowe informacje i zapytania - tel. 504201322 lub 605107533.


Zgłoś swojego kandydata do Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2016.

 

 

Józef Kaczmarczyk

Zarząd Fundacji