Małgorzata Wygoda Laureatką Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2016Koncert Galowy połączony z wręczeniem Nagrody im. Dra Jerzego Masiora, poprowadzony swobodnie a profesjonalnie przez Julię Kaczmarczyk i Jakuba Bulzaka, zorganizowano w dniu 10 grudnia 2016 r. w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.

Po powitaniu wszystkich gości, w szczególności: darczyńców, wspierających cele fundacji i patronów medialnych prowadzący koncert nawiązali do idei Nagrody im. Dra Jerzego Masiora i przypomnieli o plebiscycie na Laureata Publiczności, losowaniu obrazu oraz aukcji obrazu autorstwa Jerzego Masiora przekazanego Fundacji przez nestora żeglarstwa ś.p. Tadeusza Żygłowicza, przyjaciela Doktora. 
Następnie kilka słów poświęcono historii nagrody, a publiczność X koncertu miała okazję oglądnąć prezentację z plejadą Laureatów z poprzednich lat (Kinga Pancerz, Klaudia Ziajkowicz, Eliza Safjan, Tomasz Więcek, Mateusz Bieryt, Ilona Klimek, Michał Ziomek, Wiktoria Tracz i Izabela Szafrańska)

Warto nadmienić, że Nagroda im. Dra Jerzego Masiora przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne młodych Sądeczan (do 25 lat). Chcemy uhonorować osobę posiadającą szczególny talent artystyczny, której sukcesy promują Nowy Sącz w Polsce i świecie. W ten sposób realizowany jest jeden z najważniejszych celów statutowych Fundacji im. Dra Jerzego Masiora. Jest to także okazja do odkrywania uzdolnionych osób działających w małych środowiskach, które dzięki nominowaniu do nagrody zyskują zasłużone uznanie i okazję do zaprezentowania się publiczności. Nagroda trafiać ma do osób zajmujących się muzyką, tańcem, sztukami plastycznymi, teatrem, filmem, literaturą, fotografią i innymi dziedzinami sztuki. Nagroda przyznawana jest za konkretne dokonania indywidualne lub zespołowe w danym roku.

Goście wypełniający szczelnie salę w Sokole przez ponad dwie godziny podziwiali prezentacje multimedialne i występy nominowanych do nagrody młodych artystów.

Przypomnijmy ze Kapituła w składzie: Piotr Gryźlak (przewodniczący), Anna Totoń, Kazimierz Twardowski, Wojciech Szpineter, Andrzej Krupczyński, Józef Kaczmarczyk oraz Andrzej Mysłakowski nominowała do nagrody 6 osób. Nominacje otrzymali: Joachim Drab, Klaudia Kunz, Ewelina Listwan, Julian Stanny, Małgorzata Wygoda i Michał Zięba.

Z grona nominowanych do nagrody jako pierwszy zaprezentował się Joachim Drab. Na skrzypcach zagrał Fantasie nr XII G.P.Telemanna, oraz Taniec hiszpański  M. de Falla - w  tym utworze na fortepianie akompaniowała mu Klaudia Syjud.

Po nim swój talent pokazała Małgorzata Wygoda  - jak się później okazało Laureatka Nagrody im Dra Jerzego Masiora 2016. Na fagocie, z akompaniamentem Sabiny Cebuli  brawurowo wykonała Koncert fagotowy W.A.Mozarta   I cz.

Następnie zaprezentowała się nominowana do nagrody Klaudia Kunz  - recytowała własny wiersz "Westchnienie do Boga"  oraz "Widzenie" Adama Mickiewicza.

Po refleksyjnych wierszach Klaudi Kunz za fortepianem zasiadł Julian Stanny, a w chwilę później popłynęły stamtąd piękne dźwięki Poloneza A-dur op. 40 nr 1 Fryderyka Chopina.   Kolejną nominowaną byłaEwelina Listwan zaprezentowała improwizację  na skrzypcach poświeconą Markowi Grechucie.

Listę występów nominowanych do nagrody zamknął Michał Zięba,  na akordeonie wykonał utwory:  V. Semionova - Four Pieces from the Renaissance, cz. I "Green sleeves" i G. Szenderiewa - Wariacje na temat K. Waila "Mack the knife".

Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła go nie tylko oklaskami, ale także przyznaną Nagrodą Publiczności.

Następnie publiczność oklaskiwała występ  gościa specjalnego Mateusza Bieryta – (Laureata Nagrody 2011), który do wykonania finałowego utworu zaprosił swoje równie utalentowane młodsze rodzeństwo. 

Ogłoszenia decyzji Kapituły dokonał Piotr Gryźlak - przewodniczący Kapituły, podkreślając jednocześnie różnorodność talentów i wysokie osiągnięcia wszystkich nominowanych do Nagrody.

Laureatem Nagrody im. Dra Jerzego Masiora A.D.2016 została fagocistka Małgorzata Wygoda. Należy nadmienić, że Nagroda im. Dra Jerzego Masiora to nie tyko prestiż, ale i wsparcie finansowe. Nagrodę (stypendium w wysokości  2 tys. zł) wręczył Józef Kaczmarczyk, prezes fundacji.

Trzy nagrody indywidualne dla nominowanych Joachima Draba, Juliana Stannego i Klaudii Kunz, ufundowane przez Starostę Nowosądeckiego Marka Pławiaka, wręczył Artur Rola – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.   

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Marek Pławiak - Starosta Nowosądecki i Ryszard Nowak - Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Bardzo miłym momentem było wręczenie kolejnej nagrody indywidualnej - piękna płaskorzeźba „Anioł”, przekazana przez znaną artystkę Bożenę Dudek-Olszewską trafiła do skrzypaczki Eweliny Listwan.

W plebiscycie na laureata publiczności największą liczbę głosów uzyskał Michał Zięba, który ujął widownię grą na akordeonie. Nagrodę publiczności (przeglądarkę do fotografii) ufundowała Pani Marta Mordarska.

Emocjonujący przebieg miała aukcja obrazu „Żagle” namalowanego przez dra Jerzego Masiora. Ta piękna akwarela „Żagle” posiada już swoja historię – namalowany w 1989 r. obraz został przez Doktora podarowany Komandorowi Yaht Clubu PTTK (niestety już ś.p.) Tadeuszowi Żygłowiczowi. Tadeusz Żygłowicz - przyjaciel dra Masiora i stały bywalec organizowanych przez Fundację Koncertów w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty” przekazał obraz Fundacji z jednoczesnym życzeniem, aby sprzedać go na aukcji lub w inny sposób, a uzyskane środki przeznaczyć na wspieranie talentów artystycznych.

Ostatecznie posiadaczem obrazu „Żagle” został Pan Marek Urban (Flexergis ), a niemała kwota zasili konto fundacji i pozwoli wesprzeć kolejnych młodych artystów.

W przeprowadzonym losowaniu obrazu J. Masiora  „Frycowa – Zawodzie Brzozy” 26.05.94 szczęście dopisało Pani Urszuli Adamek.
Serdecznie gratulujemy szczęśliwcom –  jednocześnie informujemy, że wszystkie środki uzyskane z tego tytułu przeznaczone będą na wsparcie rozwoju talentów artystycznych.

W końcowym fragmencie koncertu zabrał głos przybyły w Warszawy Michał Masior, (krewny dra Jerzego Masiora), który podziękował za piękną formę upamiętniania dra Jerzego Masiora.

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora serdecznie dziękuje firmom: TECHNOBUD Nowy Sącz, Flexergis Sp. z o.o., DAKO,  NORLYS Sp. z o.o., Dworek Noce i Dnie, G.M., EuroSERWIS Janusz Mucha, Lesko Sp. z o.o., Bevent Kultura, Buchalter, OSM Nowy Sącz  i ZETTRANSPORT za wsparcie organizacji Koncertu Galowego i systematyczne przyczynianie się rozwoju młodych utalentowanych artystów. Podziękowania składamy patronom medialnym: RDN Nowy Sącz,  Redakcji portalu „Sądeczanin”,  Gazecie Krakowskiej, DTS i Telewizji NTV  za promowanie talentów artystycznych.

Gorąco dziękujemy Kapitule Nagrody oraz naszym wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w realizację koncertu.

Podziękowanie i słowa uznania przesyłamy także do Dyrektora MCK „Sokół” Antoniego Malczaka, jak również do kierującego Pracownią Audiowizualną Maksymiliana Zięby oraz Wojciecha Klimczaka, których profesjonalizm w działaniu oraz zaangażowanie i życzliwość zasługują na najwyższą ocenę i mogą być wzorem dla innych placówek tego typu w Polsce.

W tym roku Fundacja wręczyła Nagrodę już po raz dziesiąty, można więc powiedzieć, że wręczanie corocznej Nagrody im. Dra Jerzego Masiora za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym staje się tradycją Nowego Sącza.

 Józef Kaczmarczyk

 

galowy16_01 galowy16_02 galowy16_03 galowy16_04 galowy16_05 galowy16_06 galowy16_07 galowy16_08 galowy16_09 galowy16_10 galowy16_11 galowy16_12 galowy16_13 galowy16_14 galowy16_15 galowy16_16 galowy16_17 galowy16_18 galowy16_19 galowy16_20 galowy16_21 galowy16_22 galowy16_23 galowy16_24 galowy16_25 galowy16_26 galowy16_27 galowy16_28 galowy16_29 galowy16_30 galowy16_31 galowy16_32 galowy16_33 galowy16_34 galowy16_35 galowy16_36 galowy16_37 galowy16_38 galowy16_39 galowy16_40 galowy16_41 galowy16_42 galowy16_43 galowy16_44 galowy16_45 galowy16_46 galowy16_47 galowy16_48 galowy16_49 galowy16_50 galowy16_51 galowy16_52 galowy16_53 galowy16_54 galowy16_55 galowy16_56 galowy16_57 galowy16_58 galowy16_59 galowy16_60 galowy16_61 galowy16_62 galowy16_63 galowy16_64 galowy16_65 galowy16_66 galowy16_67 galowy16_68 galowy16_69 galowy16_70