Zgłoszenia do Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2015 r.Fundacja im. Dra Jerzego Masiora wręczy już po raz kolejny młodemu artyście (wiek do 25 lat) nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie     artystycznym. Nagroda przyznawana jest za konkretne dokonania    kandydata (indywidualne lub zespołowe) w zakresie muzyki, plastyki, twórczości literackiej, teatralnej, filmowej albo innej dziedziny sztuki, która zdaniem wnioskodawców zasługuje na to szczególne wyróżnienie.

Ogłoszenie decyzji Kapituły oraz wręczenie Nagrody AD 2015 nastąpi    podczas Koncertu Galowego w sali MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w dniu 12 grudnia 2015 r.

Podczas tego szczególnego koncertu zaprezentują się nominowani do    nagrody i laureat. Przewidziano także dodatkowe atrakcje (m.in. występ gościa specjalnego, wybór laureata publiczności).

Podstawowym kryterium wyłonienia Laureata Nagrody im. Dra Jerzego Masiora jest ocena dokonań artystycznych w 2015 roku.

 

Kandydatów do nagrody może zgłaszać każdy, wysyłając

  • wypełniony wniosek  (do pobrania poniżej) na adres: kontakt@fundacjajm.pl
  • Termin składania wniosków upływa 20 listopada 2015 r.
  • Do nagrody można zgłaszać kandydatów z Nowego Sącza oraz powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego.

 

Patronat Honorowy objął Starosta Nowosądecki Marek Pławiak

Dodatkowe informacje i zapytania - tel. 504201322 lub 605107533 

 

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa MałopolskiegoZgłoś swojego kandydata do Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2015.

 

 

Józef Kaczmarczyk

Prezes Zarządu Fundacji