Koncert Galowy 2014

Zgłoszenia do Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2014 r.Fundacja im. Dra Jerzego Masiora wręczy już po raz ósmy młodemu artyście (wiek do 25 lat) nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym. Nagroda przyznawana jest za konkretne dokonania kandydata (indywidualne lub zespołowe) w zakresie muzyki, plastyki, twórczości literackiej, teatralnej, filmowej albo innej dziedziny sztuki, która zdaniem wnioskodawców zasługuje na to szczególne wyróżnienie.

Ogłoszenie decyzji Kapituły oraz wręczenie Nagrody AD 2014 nastąpi podczas Koncertu Galowego w sali MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w dniu 13 grudnia 2014 r.
Podczas tego szczególnego koncertu zaprezentują się nominowani do nagrody i laureat. Przewidziano także: wybór laureata publiczności, losowanie obrazu i inne atrakcje.

Kandydatów do nagrody może zgłaszać każdy, wysyłając wypełniony wniosek
(preferowane w formie elektronicznej – format DOC/PDF) na adres:
kontakt@fundacjajm.pl. Formularz wniosku można pobrać ze strony (u dołu artykułu). Bardzo prosimy o podawanie w formularzu kontaktu do osoby zgłaszanej.

Termin składania wniosków upływa 20 listopada 2014 r.

Dodatkowe informacje i zapytania - tel. 48 504201322 lub 48 605107533

Zgłoś swojego kandydata do Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2014

Koncert Galowy połączony z wręczeniem Nagrody im. dra Jerzego Masiora 2013