Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

Przyjmowanie wniosków do nagrody za wybitne osiagnięcia artystyczne w 2013 r.Fundacja im. Dra Jerzego Masiora wręczy już po raz siódmy młodemu artyście (wiek do 25 lat) nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym w 2013 r. Nagroda przyznawana jest za konkretne dokonania kandydata (indywidualne lub zespołowe) w zakresie muzyki, plastyki, twórczości literackiej, teatralnej, filmowej albo innej dziedziny sztuki, która zdaniem wnioskodawców zasługuje na to szczególne wyróżnienie.

Ogłoszenie decyzji Kapituły oraz wręczenie Nagrody AD 2013 nastąpi podczas Koncertu Galowego w sali MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w dniu 14 grudnia 2013 r.               
Podczas tego szczególnego koncertu zaprezentują się nominowani do nagrody i laureat. Przewidziano także: występ gościa specjalnego, wybór laureata publiczności, losowanie obrazu i inne.

Kandydatów do nagrody może zgłaszać każdy, wysyłając wypełniony wniosek
w formie elektronicznej
(najlepiej zapisany jako PDF) na adres: kontakt@fundacjajm.pl. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej – (pliki poniżej ogłoszenia). Bardzo prosimy o podawanie w formularzu kontaktu do osoby zgłaszanej.

Termin składania wniosków upływa 14 listopada 2013 r.

(decyduje data otrzymania wniosku przez fundację)

Dodatkowe informacje i zapytania - tel. 504201322 lub 605107533

Zgłoś swojego kandydata do Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2013

Koncert Galowy połączony z wręczeniem Nagrody im. dra Jerzego Masiora 2013