Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

OGŁOSZENIE: Nagroda im. Dra Jerzego Masiora za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym w 2012 r.Fundacja im. Dra Jerzego Masiora w dniu 8 grudnia 2012 roku, wręczy po raz kolejny młodemu artyście nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym w 2012 r. Fundacja w ten sposób honoruje osoby mające szczególny talent, a ich sukcesy pozytywnie wpływają na rozwój i promocje miasta Nowego Sącza i Regionu. Nagroda przyznawana jest za konkretne dokonania kandydata (indywidualne lub zespołowe) w zakresie muzyki, plastyki, twórczości literackiej, teatralnej, filmowej albo innej dziedziny sztuki, która zdaniem wnioskodawców zasługuje na to szczególne wyróżnienie.

Dotychczasowi Laureaci Nagrody im. Dra Jerzego Masiora to:
Kinga Pancerz - 2007 r.
Klaudia Ziajkowicz - 2008 r.
Eliza Safjan - 2009 r.
Ilona Klimek – 2010 r.
Mateusz Bieryt – 2011 r.

Ogłoszenie decyzji Kapituły oraz wręczenie Nagrody AD 2012 nastąpi podczas Koncertu Galowego w sali MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w dniu 8 grudnia 2012 r. Podczas tego szczególnego koncertu będą mogli zaprezentować się publiczności nominowani do nagrody i laureat.

Przewidziano także dodatkowe atrakcje:
występ gościa specjalnego, wybór laureata publiczności oraz losowanie obrazu.

Patronat Honorowy objął Marek Sowa - Marszałek Małopolski
oraz Ryszard Nowak - Prezydent Miasta Nowego Sącza

Wręczanie corocznej Nagrody im. Dra Jerzego Masiora za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym staje się już tradycją w Nowym Sączu. Kandydatów do nagrody może zgłaszać każdy, wysyłając wypełniony wniosek, najlepiej w formie elektronicznej na adres: kontakt@fundacjajm.pl.

DO NAGRODY MOŻNA ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW Z POWIATU GORLICKIEGO, LIMANOWSKIEGO, NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA NOWEGO SĄCZA.

Formularz wniosku można pobrać z linków poniżej artykułu (można także otrzymać w biurze fundacji w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 25 ).
Wnioski powinny obejmować osiągnięcia kandydatów do nagrody w roku 2012r.
Bardzo mile widziane jest podanie kontaktu do osoby zgłaszanej.

Termin składania wniosków upływa 9 listopada 2012 r.

(decyduje data otrzymania wniosku przez fundację) Dodatkowe informacje i zapytania - tel. 504201322 lub 605107533

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Zgłoś swojego kandydata do Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2012