Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

Nagroda im. Dra Jerzego Masiora 2012 dla Tomasza WięckaKoncert Galowy połączony z wręczeniem Nagrody im. Dra Jerzego Masiora, poprowadzony przez Jakuba Bulzaka i Julię Kaczmarczyk, tym razem zorganizowano 8 grudnia 2012r. w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu i, jak później sięokazało (zarówno w ocenie wykonawców, jak i publiczności), był to strzał w dziesiątkę.

Tu należy się podziękowanie i słowa uznania nie tylko dla Dyrektora MCK „Sokół” Antoniego Malczaka, ale całego zespołu, którego profesjonalizm w działaniu oraz zaangażowanie i serdeczność zasługuje na najwyższą ocenę i może być wzorem dla wielu placówek tego typu w Polsce.

Przypomnijmy, że Nagroda im. Dra Jerzego Masiora przyznawana jest za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w zakresie artystycznym, które zdaniem wnioskodawców i Kapituły zasługują na to szczególne wyróżnienie. Fundacja w ten sposób honoruje osoby posiadające wyjątkowy talent, a których sukcesy pozytywnie wpływają na promocję Nowego Sącza i regionu.

Kapituła w składzie:
Piotr Gryźlak (przewodniczący),
Anna Totoń,
Kazimierz Twardowski,
Wojciech Szpineter,
Andrzej Krupczyński,
Józef Kaczmarczyk
oraz Andrzej Mysłakowski

nominowała 6 kandydatów do Nagrody. Nominacje do nagrody 2012 uzyskali:
Patrycja Kruczek - plastyka,
Wiktoria Tracz - śpiew,
Julia Wilczek - plastyka,
śpiew Marcin Król - aktorstwo,
Jakub Łęczycki - śpiew operowy,
Tomasz Więcek - akordeon

Tłumy gości podziwiały przez dwie godziny występy nominowanych młodych artystów oraz gościa specjalnego, Karoliny Michalik.

Jako pierwsza zaprezentowała się Julia Wilczek, uczennica sądeckich szkół (SP nr 7 oraz PSM w klasie skrzypiec), która zaspiewała „Zagraj dziecku najpiękniejsza kołysankę” a nastepnie przedstawiła układ taneczny „Walc dla Amelli”. Najmłodsza wśród nominowanych artystów ma w swoim dorobku wiele nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych, tanecznych i wokalnych.

Po niej swój talent pokazał Tomasz Więcek . Tomasz Wiecek ukończył z wyróżnieniem PSM I st. im. Grażyny Bacewicz w Limanowej w klasie pana Pawła Janczego. Kontynuuje edukacje muzyczną w PSM im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu, gdzie aktualnie jest uczniem 6 klasy II stopnia w klasie mgr Marka Hnatkiewicza.zagrał na akordeonie Preludium i fugę Cis-dur Jana Sebastiana Bacha oraz Taniec góralski Andrzeja Krzanowskiego.

Talent wyróżnionej artystki Patrycji Kruczek podziwiać można było już od początku Koncertu Galowego. Od 8 lat uczęszcza na zajęcia "ceramiczne" w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Jej nauczycielem od ceramiki jest Pani Violetta Rola. Patrycja podkreśla, że to właśnie ona nauczyła ją podstaw i zafascynowała pracą w glinie. Najważniejszymi osiągnięciami Patrycji są nagrody w międzynarodowych konkursach plastycznych takich jak "Moja Przygoda w Muzeum" zdobyte przez 3 kolejne lata czy w konkursie "Ludzie Ludziom Zgotowali Ten Los".

Następnie publiczność z zachwytem słuchała Jakuba Łęczyckiego, który zaśpiewał Pieśń Mieczysława Karłowicza „Mów do mnie jeszcze” i z wielkimi owacjami przyjętą przez publiczność Arię Figara „Non piu andrai” z op. „Wesele Figara” Wolfganga Amadeusza Mozarta. Przy fortepianie towarzyszyła mu pani Anna Barbara Mirek.

Jako kolejny nominowany do Nagrody, wystąpił uzdolniony aktorsko Marcin Król, którego główną życiową pasją jest teatr, a zaraz obok - folklor i historia. Marcin jest dwukrotnym Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii „wywiedzione ze słowa”. Warto nadmienić, że we wrześniu br. zadebiutował na deskach scenicznych nowosądeckiego Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego rolą Piorunowicza w komedii Michała Bałuckiego” Klub Kawalerów”, przygotowanej na jubileusz 90-lecia Teatru.

Występ ostatniej nominowanej, Wiktorii Tracz, zaowocował zdobyciem przez nią Nagordy Publiczności. Wiktoria obecnie rozwija wiele swoich pasji, wśród których dominuje śpiew, od 2011 roku jej opiekunem muzycznym jest pani Natalia Zabrzeska - Nieć. Jest laureatką wielu prestiżowych Międzynarodowych i Ogólnopolskich Festiwali Wokalnych – w czasie koncertu zaśpiewała „Drzwi do kariery” oraz „A Lwów to dla mnie zagranica”.

Gość specjalny, Karolina Michalik, wystąpiła z krótkim recitalem przeplatanym ciepłymi, sentymentalnymi wspomnieniami postaci dra Jerzego Masiora. Karolinie akompaniował na fortepianie Dawid Rudnicki. Karolina zachwyciła widzów piosenkami: Agnieszki Osieckiej, Ewy Demarczyk i Jerzego Masiora. Wykonanie ulubionego utworu Doktora, „Madonna Lwowska”, publiczność przyjęła z ogromnym aplauzem, długo nie pozwalając wokalistce zejść ze sceny.

Ogłoszenia decyzji Kapituły dokonał Piotr Gryźlak - przewodniczący Kapituły podkreślając jednoczesnie różnorodność talentów i wysokie osiągnięcia wszystkich nominowanych do Nagrody. Nagroda im. Dra Jerzego Masiora to nie tyko prestiż, ale i wsparcie finansowe . Prezes Fundacji Józef Kaczmarczyk wręczając już po raz szósty Nagrodę życzył Tomaszowi Więckowi i wszystkim nominowanym kolejnych sukcesów i dalszego rozwoju talentów. Swoje indywidualne nagrody ufundowali także:
- Prezydent Nowego Sącza - Ryszard Nowak (dla Julii i Wiktorii jako najmłodszych artystów nominowanych do Nagrody),
- Poseł na Sejm RP Arkadiusz Mularczyk (Nagroda Publiczności)
- oraz Radny Nowego Sącza Patryk Wicher (dla Patrycji Kruczek).

Podczas koncertu można było przekazać datki na cele statutowe Fundacji im. Dra Jerzego Masiora, m.in. biorąc udział w losowaniu obrazu autorstwa patrona Fundacji, Dra Jerzego Masiora.

Patronat honorowy nad koncertem objęli: Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Ryszard Nowak - Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora serdecznie dziękuje firmom:
Technobud Nowy Sącz, Studio fotografii i druku DPI ART, Flexergis Baad, ELDRIM Producent Elektroniki Użytkowej, DAKO, Lesko Spółka z o.o., Dworek Noce i Dnie za wsparcie organizacji Koncertu Galowego i przyczynianie się rozwoju młodych utalentowanych artystów.
Dziękuję wszystkim wolontariuszom Fundacji za ich pracę i zaangażowanie w realizację projektu.
Podziękowania należą się także patronom medialnym za promowanie talentów artystycznych: Radio Kraków Małopolska, RDN Nowy Sącz, Sądeczanin, Tydzień Nowosądecki, Gazeta Krakowska, Dobry Tygodnik Sądecki.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

~~~~~~~~~~~~~~~

Galeria z Koncertu Galowego:

 

koncert_galowy_2012 (1) koncert_galowy_2012 (2) koncert_galowy_2012 (3) koncert_galowy_2012 (4) koncert_galowy_2012 (5) koncert_galowy_2012 (6) koncert_galowy_2012 (7) koncert_galowy_2012 (8) koncert_galowy_2012 (9) koncert_galowy_2012 (10) koncert_galowy_2012 (11) koncert_galowy_2012 (12) koncert_galowy_2012 (13) koncert_galowy_2012 (14) koncert_galowy_2012 (15) koncert_galowy_2012 (16) koncert_galowy_2012 (17) koncert_galowy_2012 (18) koncert_galowy_2012 (19) koncert_galowy_2012 (20) koncert_galowy_2012 (21) koncert_galowy_2012 (22) koncert_galowy_2012 (23) koncert_galowy_2012 (24) koncert_galowy_2012 (25) koncert_galowy_2012 (26) koncert_galowy_2012 (27) koncert_galowy_2012 (28) koncert_galowy_2012 (29) koncert_galowy_2012 (30) koncert_galowy_2012 (31) koncert_galowy_2012 (32) koncert_galowy_2012 (33) koncert_galowy_2012 (34) koncert_galowy_2012 (35) koncert_galowy_2012 (36) koncert_galowy_2012 (37) koncert_galowy_2012 (38) koncert_galowy_2012 (39) koncert_galowy_2012 (40) koncert_galowy_2012 (41) koncert_galowy_2012 (42) koncert_galowy_2012 (43) koncert_galowy_2012 (44) koncert_galowy_2012 (45) koncert_galowy_2012 (46) koncert_galowy_2012 (47) koncert_galowy_2012 (48) koncert_galowy_2012 (49) koncert_galowy_2012 (50) koncert_galowy_2012 (51) koncert_galowy_2012 (52) koncert_galowy_2012 (53) koncert_galowy_2012 (54) koncert_galowy_2012 (55) koncert_galowy_2012 (56) koncert_galowy_2012 (57) koncert_galowy_2012 (58) koncert_galowy_2012 (59) koncert_galowy_2012 (60) koncert_galowy_2012 (61) koncert_galowy_2012 (62) koncert_galowy_2012 (63) koncert_galowy_2012 (64) koncert_galowy_2012 (65) koncert_galowy_2012 (66) koncert_galowy_2012 (67) koncert_galowy_2012 (68) koncert_galowy_2012 (69) koncert_galowy_2012 (70) koncert_galowy_2012 (71) koncert_galowy_2012 (72) koncert_galowy_2012 (73) koncert_galowy_2012 (74) koncert_galowy_2012 (75) koncert_galowy_2012 (76) koncert_galowy_2012 (77) koncert_galowy_2012 (78) koncert_galowy_2012 (79) koncert_galowy_2012 (80) koncert_galowy_2012 (81) koncert_galowy_2012 (82) koncert_galowy_2012 (83) koncert_galowy_2012 (84) koncert_galowy_2012 (85) koncert_galowy_2012 (86) koncert_galowy_2012 (87) koncert_galowy_2012 (88) koncert_galowy_2012 (89) koncert_galowy_2012 (90) koncert_galowy_2012 (91) koncert_galowy_2012 (92) koncert_galowy_2012 (93) koncert_galowy_2012 (94) koncert_galowy_2012 (95)