Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

Nagroda im. Dra Jerzego Masiora 2011 dla Mateusza Bieryta


 

Do tego prestiżowego wyróżnienia, którego przyznawanie stało się już tradycją w Nowym Sączu, zgłoszono w tym roku 11 wniosków. Spośród nadesłanych wniosków Kapituła w składzie - Piotr Gryźlak (przewodniczący), Anna Totoń, Kazimierz Twardowski, Wojciech Szpineter, Andrzej Krupczyński, Józef Kaczmarczyk (prezes fundacji), Stanisław Welanyk, Andrzej Mysłakowski – wyróżniła pięciu kandydatów. Nominacje uzyskali: Julia Wilczek, Mateusz Bieryt, Jędrzej Bigosiński, Radosław Szary i Tomasz Więcek. Laureatem Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2011 został Mateusz Bieryt.

Nagroda im. Dra Jerzego Masiora przyznawana jest za konkretne dokonania indywidualne lub zespołowe w zakresie muzyki, plastyki, twórczości literackiej, teatralnej, filmowej albo innej dziedziny sztuki, która zdaniem wnioskodawców zasługuje na to szczególne wyróżnienie. Fundacja w ten sposób honoruje osoby mające szczególny talent, a ich sukcesy pozytywnie wpływają na promocję Nowego Sącza i regionu.

Koncert Galowy, ciekawie poprowadzony przez Jakuba Bulzaka i Julię Kaczmarczyk, zgromadził tłumy gości w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza, podziwiających przez ponad dwie godziny występy nominowanych młodych artystów oraz gościa specjalnego, Macieja Adamczyka, solisty operowego i chórzysty, który przed laty związany był z Nowym Sączem i z patronem Fundacji. Maciej Adamczyk wystąpił z krótkim recitalem w którym ciepło i z sentymentem wspominał postać dra Jerzego Masiora.

Przed publicznością zaprezentowali się kolejno nominowani do nagrody młodzi artyści. Jako pierwsza Julia Wilczek, uczennica sądeckich szkół (SP nr 7 oraz PSM w klasie skrzypiec), która zaprezentowała układ taneczny do „Piosenki drewnianych lalek” (sł. Cezary Domagała, muz. Tomasz Bajerski). Najmłodsza wśród nominowanych artystów ma w swoim dorobku wiele nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych, tanecznych i wokalnych. Po niej zaprezentował się Mateusz Bieryt, śpiewając dwie piosenki do akompaniamentu Tomasza Gargasa: poetyckie „Mury Jerycha” (sł. Jonasz Kofta, muz. Robert Janowski) oraz kabaretowe „Jadę do Ciebie tramwajem” (sł. Janusz Odrowąż, muz. Zbigniew Kurtycz). Uczeń I Liceum tu już niejako kolekcjoner ogólnopolskich nagród i wyróżnień, z roku na rok coraz bardziej doświadczony scenicznie i stale rozwijający swój niemały talent wokalny i aktorski.

Jako kolejny, nominowany do nagrody, wystąpił Jędrzej Bigosiński, uzdolniony aktorsko (tańczy, gra i recytuje) uczeń Liceum im. Jana Długosza. Laureat III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim zaprezentował dwa utwory: Herbertowski „Tren Fortynbrasa” i „Królewnę Śnieżkę” Sławomira Mrożka.

Talent wyróżnionego artysty, Radosława Szarego, podziwiać można było już od początku Koncertu Galowego. Nowosądeczanin jest mistrzem haftu gobelinowego, a w swoim dorobku artystycznym ma wernisaż „Obrazy igłą malowane”. To jemu tego wieczoru przypadła nagroda publiczności.

Występ ostatniego nominowanego, Tomasza Więcka, to popis wirtuozerskiej gry na akordeonie. Laureat licznych wyróżnień na ogólnopolskich konkursach zaprezentował Sonatę nr 2 „W klasycznym stylu” cz. III Jewgienija Derbienko oraz cz. IV. i VIII Zeszytu bułgarskiego Władimira Zubickiego.

Nagroda im. Dra Jerzego Masiora to nie tyko prestiż, ale wsparcie finansowe
w wysokości 1500 zł. Prezes Fundacji Józef Kaczmarczyk do wręczenia Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2011 dodatkowo zaprosił Przewodniczącego Rady Fundacji Jakuba Bulzaka i obecne na sali laureatki lat ubiegłych Kingę Pancerz (pierwszą laureatkę Nagrody) oraz Ilonę Klimek (laureatkę 2010).

Oprócz tego swoje nagrody ufundowali: Prezydent Nowego Sącza - Ryszard Nowak (reprezentowany przez wiceprezydent Bożenę Jawor), poseł Andrzej Romanek,  pełniący funkcję burmistrza Starego Sącza - Jacek Lelek, poseł Arkadiusz Mularczyk oraz Radny Nowego Sącza - Patryk Wicher (nagroda publiczności).

Podczas Koncertu Galowego przekazać można było datki na cele statutowe Fundacji im. Dra Jerzego Masiora, m.in. kupując los w loterii. Przedmiotem losowania był obraz autorstwa samego patrona fundacji - „Konfrontacja”.

Przepiękny na co dzień wystrój sali Ratusza dodatkowo uatrakcyjniła wystawa postaci historycznych, która przypadkowo zbiegłą się z terminem Koncertu Galowego.

Koncert zakończyło wspólne odśpiewanie „Pastorałki sądeckiej” (sł. Jerzy Masior, muz. Aleksander Porzucek).

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora serdecznie dziękuję firmom: Technobud Nowy Sącz, Studio fotografii i druku DPI ART, Flexergis Baad, ELDRIM Producent Elektroniki Użytkowej, Lesko Spółka z o.o., ZET TRANSPORT oraz Dworek Noce i Dnie za wsparcie organizacji Koncertu Galowego i przyczynianie się rozwoju młodych osób posiadających talenty artystyczne.

Dziękujemy patronom medialnym:
Sądeczanin, Tydzień Nowosądecki, Radio RDN Małopolska, INSAT, radio eN, Gazeta Krakowska, portal internetowy Sącz.in oraz DTs, Regionalna Telewizja Kablowa, Radio Kraków.

Zapraszamy do wspierania sądeckich talentów.

 

~~~~~~~~~~~~~~~

Galeria z Koncertu Galowego:

 

Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011 Koncert Galowy 2011 - Nagroda im. dra Jerzego Masiora 2011