Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

V Forum Organizacji Pozarządowych w Nowym SączuFundacja im. Dra Jerzego Masiora była współorganizatorem  V Forum Organizacji Pozarządowych.  Forum zorganizowano 14 grudnia 2012 r. w Domu Gotyckim Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. W związku z Europejskim Rokiem Aktywności osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej tematem przewodnim Forum było "Wykorzystania potencjału osób starszych w życiu społecznym".

Wykład pt. „Kapitał społeczny, a dziedzictwo kulturowe" wygłosił prof. Jacek Purchla - historyk sztuki i ekonomista, założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury.

Podczas Forum miało również miejsce wręczenie nagród Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
Nagrodę Prezydenta Miasta dla lidera działalności pro publico bono otrzymała Anna Oleksy, prezes Stowarzyszenia Przyjaciele Serca i Życia, inicjatorka projektów o zasięgu lokalnym, aktywizujących osoby starsze. Stowarzyszenie realizuje dwa sztandarowe projekty: „Serce w dobrej formie” oraz „Żyj aktywnie” – mające na celu przekonanie osób starszych, że wiek emerytalny nie jest równoznaczny z wykluczeniem społecznym, a zdrowy tryb życia i spędzanie wolnego czasu aktywnie przekładają się na dobre samopoczucie i cieszenie się życiem na emeryturze.
Laureatem tegorocznej Nagrody Prezydenta Miasta dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej została Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza przy OSP Nowy Sącz Biegonice.

Organizatorem Forum było Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury A Posteriori działające  w koalicji z organizacjami pozarządowymi pod wspólną nazwą SPICHLERZE DOBROCI do której należą: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo Nadzieja, Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum, Fundacja im. Dra Jerzego Masiora, Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych STOPIL).

Dla nagrodzonych oraz gości nastrojowy recital wykonała podopieczna Fundacji im. Dra Jerzego Masiora Jagoda Barciszewska, a obsługę techniczną V Forum zapewnili wolontariusze Fundacji.

Zaproszenie - wersja PDF