Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

Film biograficzny o dr Jerzym Masiorze


Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w premierze filmu biograficznego o życiu i działalności Patrona Fundacji dra Jerzego Masiora. Premiera odbyła się w sali reprezentacyjnej Ratusza w Nowym Sączu w dniu 10 rocznicy jego śmierci, tj. 19 kwietnia 2013 r. Przed oczekiwaną projekcją filmu bardzo uczuciowe wspomnienia ze spotkań z dr Jerzym Masiorem przekazał zebranej publiczności Kazimierz Bihun – autor i reżyser filmu. Premierę uświetniła Kinga Dobosz, która wykonała 2 piosenki do tekstu dra J. Masiora, z muzyką Aleksandra Porzucka.

Zarząd Fundacji serdecznie dziękuje autorowi filmu za tą formę (film) upamiętnienia wybitnej postaci Nowego Sącza jaką niewątpliwie jest dr Jerzy Masior.

Należy nadmienić, że Fundacja im Dra Jerzego Masiora, wychodząc naprzeciw oczekiwanej pomocy w tym projekcie, udostępniła nieodpłatnie autorowi filmu J.K. Bihunowi wybrane materiały źródłowe - pamiątki i dokumenty (w szczególności dot. Chodorowa, działalności harcerskiej dr J. Masiora, działań podczas II wojny światowej, odznaczeń oraz twórczości artystycznej) do wykorzystania w filmie poświęconym zmarłemu przed 10-cioma laty Patronowi Fundacji.

fot. J. Kaczmarczyk

 

K_Bihun01 K_Bihun02 K_Bihun03 K_Bihun04 K_Bihun05 K_Bihun06 K_Bihun07 K_Bihun08 K_Bihun09 K_Bihun10