Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

Audycja w radiu RNS FM - przyjaciele wspominają dra Jerzego Masiora


Przyjaciele dra Jerzego Masiora, na zaproszenie RNS FM, w dniu 11 kwietnia 2013 r. wzięli udział w audycji radiowej prowadzonej przez Janusza Michalika w ramach cyklu „MOK - Miasto Otoczone Kulturą”. Okazją do wspomnień o Doktorze i o osobistych wrażeniach, jakie zawsze wnosiły spotkania z dr Masiorem, była 10-ta rocznica jego śmierci. Opowiadania o pasjach Doktora, w szczególności o żeglarstwie, twórczości artystycznej, wycieczkach do Lwowa, teatrze, przeplatane były piosenkami i recytacjami fragmentów jego utworów. Była też okazja do zaprezentowania działalności Fundacji im. Dra Jerzego Masiora, która od 2004 systematycznie upamiętnia postać Doktora m.in. przez wspieranie rozwoju talentów artystycznych. Dr Jerzego Masiora wspominali: Anna Patyk, Ewa Cebula, Jerzy Cebula, Dorota Kaczmarczyk i Prezes Zarządu Fundacji – Józef Kaczmarczyk.

fot. J. Kaczmarczyk i J. Cebula

 

JM1 JM2 JM3 JM4 JM5 JM6 JM7 JM8 JM9 JM10 JM11