14. Koncert w Wirydarzu z cyklu "Sądeckie talenty" 2012 -zgłoszenia


 

Koncerty w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”, to projekt realizowany przez Fundację im. Dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu, którego głównym celem jest promowanie i wspieranie rozwoju utalentowanej artystycznie młodzieży. Koncerty organizowane są w wirydarzu klasztoru ojców Jezuitów w Nowym Sączu ul. Piotra Skargi 10. Aktualnie przygotowywany jest koncert 14 – zaplanowany na 26 sierpnia 2012 r.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów uzdolnionych artystycznie (w różnych dziedzinach sztuki) z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.
W celu zgłoszenia kandydata prosimy wypełnić formularz i przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:  kontakt@fundacjajm.pl do dnia 16 lipca 2012 r. 

Formularze dostępne są na stronie fundacjajm.pl. Ilość miejsc ograniczona

Wykonawcy koncertu zostaną zawiadomieni o wynikach naboru do dnia 20 lipca 2012 r.
W czasie koncertu wystawione będą również prace plastyczne.  Na koncert 26 sierpnia 2012 r wstęp wolny. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Po koncercie, w tym urokliwym miejscu i niezwykle ciepłej atmosferze każdy może przeprowadzić rozmowy z młodymi artystami, dopytać się o osiągnięcia, zainteresowania, pasje i plany, a w przypadku artystów plastyków zakupić wystawiane prace plastyczne.
Dodatkowe informacje można uzyskać na www.fundacjajm.pl , telefonicznie tel. 504201322 lub kierujac zapytanie na kontakt@fundacjajm.pl.

 

Józef Kaczmarczyk
Prezes Zarządu Fundacji