Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

Koncerty w Wirydarzu z cyklu "Sądeckie talenty" 2012 -zgłoszenia


 

Koncerty w Wirydarzu z cyklu "Sądeckie Talenty", organizowane przez Fundację im. Dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu to projekt, którego głównym celem jest promowanie i wspieranie rozwoju utalentowanych artystycznie młodych Sądeczan. Koncerty organizowane są w wirydarzu klasztoru ojców Jezuitów w Nowym Sączu. W czasie koncertów wystawione będą również prace plastyczne. Dotychczas zorganizowano 12 tego typu koncertów.

Aktualnie przygotowywane są dwa koncerty:

- koncert 13 - zaplanowany na 24 czerwca 2012 r.

- koncert 14 – zaplanowany na 26 sierpnia 2012 r.

W celu zgłoszenia kandydata prosimy wypełnić formularz i przesłać na adres: kontakt@fundacjajm.pl lub dostarczyć do biura Fundacji do dnia 30 maja 2012 r.

Formularze można pobrać z naszej strony internetowej (ew. w biurze Fundacji).

Wykonawcy koncertów zostaną zawiadomieni o wynikach naboru w dniu 4 czerwca 2012 r. Koncert 13, zaplanowany na 24.06.2012 r. jest wspierany przez UM Nowego Sącza

Dodatkowe informacje tel. 504 201 322

 

Zespół Organizacyjny

Koncerty w wirydarzu Koncerty w wirydarzu Koncerty w wirydarzu Koncerty w wirydarzu