Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty

Zgłoszenia - Koncerty w wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty” 2014


 

Koncerty w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”, organizowane przez Fundację im. Dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu to projekt, którego głównym celem jest promowanie i wspieranie rozwoju utalentowanych artystycznie młodych Sądeczan. Koncerty organizowane są w wirydarzu klasztoru oo Jezuitów w Nowym Sączu, ul Piotra Skargi 10.

Koncerty w Wirydarzu 2014

Aktualnie przygotowywany jest:

Koncert XVI – 22 czerwca 2014 r.
Koncert XVII – 10 sierpnia 2014 r.

Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów reprezentujących różne dziedziny sztuki.
W celu zgłoszenia kandydata prosimy wypełnić formularz i przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@fundacjajm.pl lub dostarczyć do biura Fundacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2014 r.

Formularze dostępne są na stronie www.fundacjajm.pl (klikając w link lub u dołu strony)
bądź w biurze Fundacji.
Zakwalifikowani wykonawcy koncertów zostaną powiadomieni do dnia 15 maja 2014 r. telefonicznie i mailowo.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu
tel. 504201322 lub 605107533
(oraz na www.fundacjajm.pl.)

 

Józef Kaczmarczyk
Prezes Zarządu Fundacji