Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

Zgłoszenia – XXI Koncert w Wirydarzu z cyklu "Sądeckie talenty" 2017


 

Koncerty w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”, organizowane przez Fundację im. Dra Jerzego Masiora to działanie, którego głównym celem jest promowanie i wspieranie rozwoju utalentowanych artystycznie młodych Sądeczan. Koncerty organizowane są w wirydarzu klasztoru oo Jezuitów w Nowym Sączu, ul Piotra Skargi 10. Jest to miejsce unikalne. Zachwyca nie tylko piękną architekturą i wystrojem, ale o wyjątkowości tego miejsca decydują również walory akustyczne.

Aktualnie przygotowywany jest XXI Koncert w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”, który odbędzie się 11 czerwca 2017 r.

Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów reprezentujących różne dziedziny sztuki. W celu zgłoszenia kandydata prosimy wypełnić formularz  i przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@fundacjajm.pl lub kaczmarczykj@xl.wp.pl  (ew. dostarczyć do biura Fundacji)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2017 r.

Formularze dostępne są na stronie www.fundacjajm.pl, bądź w biurze Fundacji. Zakwalifikowani wykonawcy koncertu zostaną powiadomieni w terminie do dnia 15 maja 2015 r. telefonicznie oraz mailowo.

Szczegółowych informacji udzieli koordynator projektu tel. 504201322 lub 605107533

 

Z poważaniem
Józef Kaczmarczyk
Prezes Zarządu