Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

Do 12 maja przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na najbliższy Koncert w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”.


 

Aktualnie przygotowywany jest XXI  koncert, który odbędzie się 11 czerwca 2017 r.

Zgłaszać można  talenty artystyczne w zakresie: muzyki, plastyki, teatru, fotografii, twórczości literackiej, filmowej albo innej dziedziny sztuki - (wiek 5-25 lat).

Koncerty w wirydarzu organizowane przez Fundację im. Dra Jerzego Masiora to działanie, którego głównym celem jest promowanie i wspieranie rozwoju utalentowanych artystycznie młodych Sądeczan. Koncerty organizowane są w wirydarzu klasztoru oo Jezuitów w Nowym Sączu, ul Piotra Skargi 10. Jest to miejsce unikalne. Zachwyca nie tylko piękną architekturą i wystrojem, ale o wyjątkowości tego miejsca decydują również walory akustyczne.


Szczegółowe informacje (i formularz do pobrania) znajdziesz na stronie internetowej
www: fundacjajm.pl (link bezpośredni) .


Przypominamy,
termin zgłaszania kandydatów   na najbliższyKoncert
w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty” - upływa 12 maja!

Dodatkowych informacji udzieli koordynator projektu -  tel. 504201322 lub 605107533.

Zapraszamy