Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

Zgłoszenia - Koncerty w Wirydarzu z cyklu "Sądeckie talenty" 2015


 

Koncerty w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”, organizowane przez Fundację im. Dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu to projekt, którego głównym celem jest promowanie i wspieranie rozwoju utalentowanych artystycznie młodych Sądeczan. Koncerty organizowane są w wirydarzu klasztoru oo Jezuitów w Nowym Sączu, ul Piotra Skargi 10.

Aktualnie przygotowywany jest:
Koncert XVIII – 21 czerwca 2015 r.
Koncert XIX – 09 sierpnia 2015 r.

Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów reprezentujących różne dziedziny sztuki. W celu zgłoszenia kandydata prosimy wypełnić formularz i przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@fundacjajm.pl lub dostarczyć do biura Fundacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2015 r.

Formularze dostępne są na stronie www.fundacjajm.pl, bądź w biurze Fundacji. Zakwalifikowani wykonawcy koncertów zostaną powiadomieni w terminie do dnia 15 maja 2015 r. telefonicznie oraz mailowo.

Szczegółowych informacji udzieli koordynator projektu tel. 504201322 lub 605107533

Z poważaniem

Józef Kaczmarczyk
Prezes Zarządu