Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

Relacja - 15. Jubileuszowy Koncert w Wirydarzu z cyklu "Sądeckie talenty" - 23.06.2013r.


 

        23 czerwca odbył się już XV, a więc jubileuszowy Koncert w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie talenty”. Niesprzyjająca aura pogodowa trzymała organizatorów i wykonawców w niepewności niemal do ostatniej chwili. Po godz. 18-tej deszcz przestał padać, niebo się rozjaśniło i w urokliwym wirydarzu można było realizować wszystkie zaplanowane działania.
Gospodarz tego miejsca – superior i jednocześnie proboszcz parafii p.w. Ducha Świętego - o. Andrzej Barana SJ tradycyjnie powitał wykonawców i licznie zgromadzoną publiczność.
Po wstępie konferansjerów - Julii Kaczmarczyk i Jakuba Bulzaka młodzi artyści mogli jak zwykle zaprezentować swoje muzyczne, aktorskie i plastyczne talenty.
        Ania Kożuch, na wstępie zaśpiewała  „Piosenkę Sądecką” - sł. J. Masior, muz. Aleksander Porzucek, a w dalszej części koncertu wykonała bardzo nastrojowo „Wierne Madonny” – do słów Jerzego Michotka, akompaniował jej na gitarze sam Aleksander Porzucek. Było też piękne wykonanie „Człowieczy los” – sł. Alina Nowak, muz. Anna German.
Piosenkę „Almost Like Being In Love” - Natalie Cole zaśpiewała  Justyna Rams. (Justyna później wykonała jeszcze jedną piosenkę otrzymując zasłużone oklaski).
Swoje prace plastyczne zaprezentowały: Justyna Janik, Magdalena Kaleta i Oliwia Szkaradek. Prace te można było po koncercie zakupić, aby tym sposobem wesprzeć rozwój talentów artystycznych.
        „Stare trampki” i  „Babcia z Łyczakowa” - sł. Jerzy Masior, muz. i aranż. Aleksander Porzucek brawurowo zaśpiewała najmłodsza spośród wykonawców, Weronika Poremba .
Bardzo okazale zabrzmiała w wirydarzu, wykonana przez Katarzynę Szczepaniak piosenka „Polska Madonno” – sł. Agnieszka Osiecka, muz. Andrzej Sikorowski, a także „Sonet XLIX” - sł. William Szekspir, muz. P. Walewski.
        Śpiewy przeplatane były recytacjami Małgorzaty Sowy („Zielona róża” - Tadeusza Różewicza, fr. „Chłopów” W. Reymonta ) i  Grzegorza Kmiecika ( „Z głową na karabinie” – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz „Polska” - Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.)
O wirydarzową scenografię zadbała tym razem Klaudia Kunz, która znakomicie wywiązała się z zadania, jednocześnie ujawniając jeden z  wielu swoich talentów.
Na zakończenie na scenę został poproszony prezes Fundacji - Józef Kaczmarczyk - oraz wszystkie osoby prezentujące tego wieczoru swoje talenty. Były gratulacje, artyści otrzymali kwiaty, okolicznościowe pamiątki oraz gromkie brawa publiczności.
        Prowadzący podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania koncertu, a także tym, którzy zdecydowali się przekazać 1% procent swojego podatku na rzecz Fundacji.      
Następnie zaprosili wykonawców, wolontariuszy, a także wszystkich gości na mały poczęstunek.
XV Jubileuszowy Koncert w Wirydarzu był również okazją do podziękowania dla oo. jezuitów, a w szczególności dla o. Andrzeja Barana, który od III koncertu pełnił funkcję gospodarza oraz wspierał organizacyjnie i duchowo nasze działania.

XV Jubileuszowy Koncert w Wirydarzu wsparli: TECHNOBUD Nowy Sącz, DAKO, FLEXERGIS  BAAD, Dpi Art, AGRO HURT, Bevent kultura, LESKO Sp. z o.o. Przeprowadzki Ajdukiewicz.
Patronat medialny XV koncertu sprawowali: Radio Kraków, Tydzień Nowosądecki, RDN Nowy Sącz, Sądeczanin, RNS FM.

Serdecznie dziękujemy!