Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

Zgłoszenia - 15. Koncert w Wirydarzu z cyklu "Sądeckie talenty" 2013


 

Koncerty w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”, organizowane przez Fundację im. Dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu to projekt, którego głównym celem jest promowanie i wspieranie rozwoju utalentowanych artystycznie młodych Sądeczan. Koncerty organizowane są w wirydarzu klasztoru ojców Jezuitów w Nowym Sączu. Dotychczas zorganizowano 14 tego typu koncertów. Aktualnie przygotowywany jest XV Koncert zaplanowany na 23 czerwca 2013 r.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów reprezentujących różne dziedziny sztuki (nie tylko muzykę). W celu zgłoszenia kandydata prosimy wypełnić formularz i przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@fundacjajm.pl lub dostarczyć do biura Fundacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2013 r.

Formularze dostępne są na poniżej artykułu lub w biurze Fundacji. Zakwalifikowani wykonawcy koncertu XV zostaną zawiadomieni w dniu 31 maja 2013 r. droga telefoniczną lub mailową.

Szczegółowych informacji udzieli koordynator projektu tel. 504201322 lub 605107533 oraz na stronie.

Z poważaniem

Józef Kaczmarczyk
Prezes Zarządu