Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

IV Forum Organizacji Pozarządowych - Fundacja im. Dra Jerzego Masiora współorganizatorem


 

"Wolontariat jako jeden z kluczowych wymiarów aktywności obywatelskiej i demokracji"

Forum rozpocznie się o godzinie 14:00 w piątek - 9 grudnia 2011 r. w sali reprezentacyjnej Ratusza w Nowym Sączu (Rynek 1).

Gościem specjalnym będzie Profesor Jerzy Hausner.

Informacje doatkowe:
Forum Organizacji Pozarządowych to coroczne, już czwarte spotkanie nowosądeckich organizacji wynikające z potrzeby integracji środowiska oraz wzmocnienia dialogu z samorządem lokalnym. Podczas Forum podejmowane są najbardziej aktualne tematy i problemy organizacji pozarządowych w Nowym Sączu. Dla wielu organizacji Forum jest okazją do spotkania i wymiany doświadczeń
w większym gronie.

Fundacja im. dra Jerzego Masiora zapewnia oprawę artystyczną tego wydarzenia oraz deleguje 4 wolontariuszy do obsługi.

Projekt realizowany ze środków Urzędu Miasta Nowego Sącza przez Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A posteriori", przy współpracy
z organizacjami pozarządowymi działającymi w grupie inicjatywnej "Spichlerze dobroci":

- Stowarzyszenie SURSUM CORDA
- Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo NADZIEJA
- Towarzystwo Przyjaciół Chorych SĄDECKIE HOSPICJUM
- Fundacja im. dra Jerzego Masiora
- Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"
- Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych STOPIL

IV Forum Organizacji pozarządowych - Fundacja JM współorganizatorem
IV Forum Organizacji pozarządowych - Fundacja JM współorganizatorem IV Forum Organizacji pozarządowych - Fundacja JM współorganizatorem IV Forum Organizacji pozarządowych - Fundacja JM współorganizatorem IV Forum Organizacji pozarządowych - Fundacja JM współorganizatorem IV Forum Organizacji pozarządowych - Fundacja JM współorganizatorem IV Forum Organizacji pozarządowych - Fundacja JM współorganizatorem