Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

W 10 rocznicę śmierci dra Jerzego Masiora – Komandora Yacht Clubu PTTK Oddziału ”Beskid” w Nowym SączuOpis: Plakietka wspomnieniowa JM Komandor Honorowy Dr Jerzy Masior urodził się dnia 07.02.1924 roku w Chodorowie , zmarł dnia 19.04.2003 roku w Nowym Sączu. Młodość spędzał w Nowym Sączu, najdłużej na Przetakówce. (W roku 2001 wydał książkę p.t. „Przetakówka”). W czasie II wojny światowej przebywał we Lwowie,był członkiem AK, wcielony do Ludowego Wojska Polskiego, jako łącznościowiec brał udział w walkach aż do Odry.

Studia medyczne ukończył we Wrocławiu a po kilku latach uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. We Wrocławiu również był drużynowym drużyny żeglarskiej ZHP. Jako lekarz pracował w służbie zdrowia w Gorlicach. Do Nowego Sącza przybył w roku 1967 i pracował m.in. w służbie zdrowia PKP.

W roku 1967. został członkiem Sekcji Żeglarskiej PTTK Oddziału „Beskid”, która istniała już od roku 1962. Jako już „zarażony” żeglarstwem został od razu aktywnym członkiem. i w roku 1968 został Komandorem .W dn.06.05.1968 z jego inicjatywy zarząd sekcji zmienił nazwę na Yacht Club PTTK Oddziału Beskid. Dotychczasowy komandor Józef  Waśko wspomagał klub obejmując funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału.

Opis: Znamirowice 1973 - YKW chwili objęcia funkcji przez nowego komandora klub liczył ok. 90 członków, a w zebraniu wyborczym uczestniczyło 37 członków, W dyspozycji klubu były 4 łodzie klasy „Omega” i 1 klasy BM. Brak było jednak własnej bazy noclegowej, hangarów na sprzęt i pomostu pływającego. Miejsca noclegowe były niezbędne gdyż członkowie klubu żeglowali głównie w soboty i w niedziele.

Wprawdzie w istniejącej Stanicy było kilkanaście miejsc odpłatnych noclegowych, które w soboty były zajęte.  Stąd pierwszą inwestycją komandora była budowa domku żeglarskiego.

Wbudowanie kamienia węgielnego odbyło się dn.19.05.1968 w obecności władz  administracyjnych powiatu nowosądeckiego i Prezesa Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Krakowie mgr Stanisława Czerskiego, który żyjąc w serdecznej przyjaźni z Jerzym Masiorem wspomagał działalność Klubu we wszystkich dziedzinach. Jako dyrektor firmy „Budowstal-5” pomagał w nabyciu materiałów budowlanych. Było to niezbędne, gdyż dr Masior budował następne obiekty aż do końca swojej kadencji. W latach 1978 do 1979 Stanisław Czerski zatrudnił Jerzego jako lekarza na kontrakcie w Iraku. Było to dla Jerzego bardzo korzystne, gdyż zarobki lekarza w kraju były bardzo niskie.

Domek żeglarski został oddany do użytku w roku 1969. Posiadał 21 miejsc noclegowych oraz pomieszczenia mieszkalne dla bosmana. Obiekt służył do 1988 roku i zapewniał całodobową opiekę na przystani przez bosmana tam mieszkającego cały rok oraz bezpłatne noclegi dla członków klubu. Było to pierwsze tak istotne do działalności klubu usprawnienie ale to był dopiero początek budów.

Opis: Znamirowice - budowa Ośrodka  żeglarskiego-1 Konieczne były hangary, gdyż łodzi żaglowych przybywało. I tak w latach 1970-1971 zbudowano pierwszy piętrowy hangar na sprzęt, w roku 1976 następny. Podczas uroczystego otwarcia tego hangaru Jerzy wygłosił następujące słowa „Ośrodek Yacht Klubu PTTK ”Beskid” w Znamirowicach nad Jeziorem .Rożnowskim  winien stać się w przyszłości bazą szkolenia żeglarskiego dla makroregionu Polski Południowej, centrum rekreacji wodnej dla Sądecczyzny ,miejscem spotkań żeglarzy turystów z całego kraju.  Były to słowa prorocze dla osób które znają historię klubu.

W latach 80-tych zbudowano 3-kondygnacyjny obiekt sanitarny, gastronomiczny i mieszkalny. Obiekt ten był niezbędny do prowadzenia obozów, wynajmu miejsc noclegowych i wszelkiej działalności żeglarskiej.

Zabezpieczono również brzegi przed podmywaniem o kilkanaście metrów przez ułożenie skał w siatce z drutu. Wykonano również szeroki betonowy pas (tzw. „slip”)  który jako pierwszy na Jeziorze Rożnowskim  umożliwiał bezkolizyjne wodowanie wszelkich łodzi.
W roku 1994 oddano do użytku nowy, piętrowy „domek żeglarski”, w miejscu  pierwszego parterowego zbudowanego z „leszu „ czyli popiołu z kotłowni  ZNTK.

Opisane budowy to tylko jedna z działalności komandora Jerzego! On rozumiał i wiedział że bez tych obiektów nie byłaby możliwa działalność klubu! Nie sposób opisać ile trudu kosztowało zdobycie materiałów budowlanych, i środków finansowych zwłaszcza na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku. Wiele prac przy budowach wykonywali społecznie członkowie klubu, których Jerzy potrafił zmobilizować, a wiele materiałów trudno dostępnych zawdzięczał Stanisławowi Czerskiemu oraz kolegom klubowym: Kazimierzowi Stypule i Stefanowi Kuligowi.
W końcowych okresach budowy starał się ukrywać przed żoną swoje zaangażowanie w budowę ,gdyż zajmowało mu to dużo nerwów i zdrowia. Usiłował żonie tłumaczyć, że to ktoś inny tym się zajmuje. Trudności mieli architekci i kierownicy budowy, gdyż dr Masior miał swoje upodobania budowlane i często wprowadzał zmiany.

Opis: Znamirowice - chrzest nowych łodzi  - 1986W sumie powstało 6 nowych budynków, czyli wszystko co obecnie istnieje w Znamirowicach. Jest to bardzo dużo jak na pracę społeczną jednej osoby. Obejmując funkcję Komandora klub działał tylko na łodziach turystycznych dr Masior doprowadził do wprowadzenia żeglarstwa regatowego dzieci i młodzieży w klasach „Cadet”, „OK.-Dinghy” i „Hornet”, następnie najliczniejszą klasę „Optimist” dla dzieci . Potrzebne do tego łodzie wprowadzał  stopniowo i tak w roku 1985 klub posiadał: 1 jacht klasy „DZ”, 3 jachty kabinowe, 5 jachtów klasy „OK.-Dinghy”,  2 jachty klasy „420”, 1 klasy: „Finn”, 3 łodzie klasy „Omega”, 15 łodzi klasy „Optimist” dla dzieci w wieku 7-15 lat, 4 deski windsurfingowe, 5 łodzi klasy „Cadet”,  2 łodzie motorowe  i 2 bączki wiosłowe  łącznie - 43 łodzie! wobec 5 szt. w roku.1968.
Klub brał udział co roku w rejsach mazurskich, na Jeziorze Solińskim i na Orawie w Słowacji.

Opis: Znamirowice - mundurki żeglarskie Komandor wprowadził, po dyskusjach i uzgodnieniu z członkami klubu  białe mundurki żeglarskie dla biorących udział w rejsach oraz  granatowe marynarki, białe spodnie i krawat na uroczystości klubowe - oczywiście po kosztach własnych członków. Wprowadził również emblematy klubowe noszone na marynarce i odznaki klubowe wg projektu Władysława Mroza. - przetrwały one do 2013 roku.

Klub organizował corocznie 3-4 regaty na Jeziorze Rożnowskim oraz wyjazdy na regaty centralne 2-3 razy w sezonie. Komandor w uzgodnieniu z Krakowskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim i władzami powiatu powołał komitet organizacyjny Regat o Puchar Polski Południowej w których startowało 413 zawodników. Regaty odbyły się w 1972 roku . Wszystkie funkcje robocze w regatach sprawowali członkowie, co było bardzo dużym wysiłkiem z ich strony, gdyż były to najliczniej obsadzone regaty do 2013 roku!  Kwaterowano oprócz Znamirowic, w ośrodku ZNTK, Tęgoborzy i Zbyszycach, Na ośrodku w Znamirowicach musiało się pomieścić  tyle jachtów.

Rozwijana była również działalność morska. Pierwszych 5 członków klubu w roku 1968 wzięło udział w rejsach morskich. W latach następnych dalsi. Wielką sprawą było działanie komandora w celu uzyskania jachtu morskiego, dla szkolenia młodzieży na morzu. Zadbał również o kadrę instruktorską – 12 osób uzyskało stopnie instruktorskie na szkoleniach centralnych PZŻ.
Liczne interwencje u władz wojewódzkich uzasadniane szeroką działalnością żeglarską w klubie doprowadziły do wybudowania jachtu „Dunajec”(szczegóły Almanach Sądecki R XX Nr3/4
rok 2011) Pierwszym kapitanem „Dunajca” był Maciej Smaga – członek klubu.

W dniu 31.05.1976 r. dr Jerzy Masior został prezesem Nowosądeckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w miejsce  Delegatury KOZŻ. Nowosądecki Okręgowy. Związek Żeglarski zrzeszał 9 klubów w tym najsilniejsze YC PTTK i. „Start”  Członkowie klubu - instruktorzy prowadzili  Kursy żeglarskie w różnych instytucjach jak Szpital (oczywiście dla kadry), Młodzieżowy Dom Kultury, Klub Młodzieży „Uśmiech”, FWP Krynica, Szkoła Podstawowa nr 2, a na dłuższy okres  technikum Samochodowe i Szkoła Podstawowa nr 13 pod przewodnictwem nauczyciela Tadeusza Gołaszewskiego przez 10 lat.

Komandor musiał również dopilnować właściwej gospodarki na przystani,  gdzie zatrudnionych było 2 pracowników, ale należało zapewnić wpływy tak ,aby równoważyły wydatki. Zagadnienie to było najtrudniejsze do realizacji mimo likwidacji bezpłatnych noclegów, bezpłatnego korzystania z łodzi turystycznych i rejsów mazurskich.
Pod koniec 30 roku komandorowania budynki i sprzęt żeglarski zaczęły wymagać generalnych remontów, a osoby korzystające odpłatnie wymagały lepszych warunków lepszej pościeli ciepłej wody, dostępu do sanitariatów.

Był to również okres wzmożonej działalności w towarzystwie kresowym i rozwijaniu artystycznych umiejętności młodzieży szkół podstawowych.
Opis: Znamirowice - poświecenie łodzi  - 1987„Błyszczące” dokonania to zorganizowanie uroczystości 25lecia klubu w Ratuszu – wręczono Komandorowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a  innym członkom dwa Złote Krzyże Zasługi i wiele innych  odznaczeń regionalnych. Odbył się również  rejs 25-lecia dla członków klubu do Szwecji Dani i Niemiec. W roku 1993 kpt. Krzysztof Baranowski nagrał 2 serie programu „Szkoła pod Żaglami”  dla TVP Program 2 na terenie klubu. W roku 1997 odbył się chrzest 13 nowych łodzi klasy „Optimist”, po raz  pierwszy z udziałem księdza.

W kronikach klubowych Komandor zostawił kilkadziesiąt wycinków prasowych z okresu kadencji. Rezygnację z funkcji Komandora złożył w dniu 19.12.1997 r. i otrzymał  tytuł  KOMANDORA  HONOROWEGO po 30 latach kadencji. Za zasługi w pracy klubowej otrzymał: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzonej Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę Zasłużony Działacz Polskiego Związku Żeglarskiego, oraz wiele odznaczeń regionalnych resortowych.

Opis: Masior - Pogrzeb JM Kondukt Opis: Masior - Pogrzeb JM przy grobie

 

 

 

 

W dniu 05.09.2003 przystani nadano nazwę ” Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego i Rekreacji Wodnej im. dr Jerzego Masiora”

 

Od autora
Moja współpraca z Komandorem Jerzym Masiorem

Opis: tadZnajomość z J. Masiorem zawarłem w roku 1967 i współpracowałem z Nim  w organizacji regat wraz z sekcją żeglarską Start do roku 1978.
W tym też roku zaproponował mi funkcję trenera koordynatora w YC PTTK ,którą przyjąłem i nieustannie wykonywałem do roku 2005. Praca ta polegała na prowadzeniu zajęć żeglarskich  na łodziach regatowych organizacji regat na Jeziorze Rożnowskim i wyjazdowych  centralnych.
Od roku 1979 byłem wicekomandorem  do końca 30 letniej kadencji Jerzego Masiora, to jest do roku 1998. Wykonywałem w tym czasie wszystkie czynności klubowe związane z regatami, oraz inne zlecane przez Komandora. Komandorem klubu byłem w latach 1998 - 2005.
Przystępując do YCPTTK posiadałem Patent Instruktora Żeglarstwa PZZ  od roku 1962 oraz Patent instruktora regatowego, posiadałem również doświadczenie w szkoleniu żeglarskim w innych klubach od roku 1954.

Tadeusz Żygłowicz